บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด"

บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจบ้านจัดสรรให้เช่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินคอนโดมิเนียมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด


39/13-14 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/13-14 ซอยสวนพลู ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท จีวีที พัทยา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด

ได้แก่ 0105558003901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีวีที พัทยา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*