บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด"

บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด


271,273,275,277 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

271,273,275,277 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003927
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*