บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้าและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด


15 ซอยศิริเกษม 5 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

15 ซอยศิริเกษม 5 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558003935
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาเวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*