บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด"

บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและบริการ ติดตั้ง ซ่อม ระบบเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง ลิฟท์ ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด


330 ซอยม.อนันต์สุขสันต์รุ่น12 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด ตั้งอยู่ที่

330 ซอยม.อนันต์สุขสันต์รุ่น12 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด

ได้แก่ 0105558003951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสทรัคชั่น 99 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*