บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด"

บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโฆษณาด้วยสื่อโฆษณาทุกประเภท และเป็นตัวแทนจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์สินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด


99/70 ถนนสาธุฯ-พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/70 ถนนสาธุฯ-พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด

ได้แก่ 0105558003960
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีมากมายมหาศาล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*