บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด"

บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้าเครื่องสำอางค์และเครื่องบำรุงผิว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด


87 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดวีสเซ่ส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*