บริษัท เลโลโก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลโลโก จำกัด"

บริษัท เลโลโก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลโลโก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลโลโก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาตรวจสอบจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรงานก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลโลโก จำกัด


366 หมู่บ้านควีนเพลส 1 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลโลโก จำกัด ตั้งอยู่ที่

366 หมู่บ้านควีนเพลส 1 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เลโลโก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลโลโก จำกัด

ได้แก่ 0105558004044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลโลโก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลโลโก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*