บริษัท เค24 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค24 จำกัด"

บริษัท เค24 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค24 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค24 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค24 จำกัด


8/68 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค24 จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/68 หมู่บ้านทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เค24 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค24 จำกัด

ได้แก่ 0105558004052
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค24 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค24 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*