บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปรับปรุงคิดค้นสูตร ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายปลีกและขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด


602/182 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

602/182 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*