บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด"

บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วน เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด


48/293 ซอยรามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/293 ซอยรามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0105558004087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็กซ์เทค โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*