บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ทำการประมูลเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด


6 ถนนทวีวัฒนา ซอย 1 แยก 1-6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ถนนทวีวัฒนา ซอย 1 แยก 1-6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลเด้นท์ พลัส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*