บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด"

บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับตัดต่อภาพยนต์ โฆษณาทุกชนิด รับถ่ายโฆษณา และให้บริการเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด


625 อาคารทัศนียา ชั้นที่ 10-11 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด ตั้งอยู่ที่

625 อาคารทัศนียา ชั้นที่ 10-11 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด

ได้แก่ 0105558004117
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไปซ์ ช็อป บาย เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*