บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด"

บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด


225/4 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

225/4 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558004133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีแซดเอช แทรเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*