บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด"

บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายซื้อขายวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด


978 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด ตั้งอยู่ที่

978 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด

ได้แก่ 0105558004141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิระธนสุวรรณ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*