บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด"

บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด


34/29 ซอยเพิ่มสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด ตั้งอยู่ที่

34/29 ซอยเพิ่มสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด

ได้แก่ 0105558004168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิงห์สร้างเมือง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*