บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อ อสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก และให้กู้ยืม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด


39/1 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/1 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558004184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามซิตี้เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*