บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด


825 ซอยวิสุทธินิเวศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

825 ซอยวิสุทธินิเวศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558004206
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาง ยู้ บาง เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*