บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด


621/4 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

621/4 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสที คัลเล่อร์ เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*