บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ลวดลาย (heat press) บนเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด


177/1 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

177/1 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558004231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย แอพพาเรล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*