บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด"

บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายอาหารสัตว์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด


99/452 หมู่บ้านบ้านกลางเมืองสาทรตากสิน 2 ซอยสวนหลวง ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/452 หมู่บ้านบ้านกลางเมืองสาทรตากสิน 2 ซอยสวนหลวง ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558004249
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*