บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด


8/167 ซอยอ่อนนุช 68 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/167 ซอยอ่อนนุช 68 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558004265
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีมเวิร์ค ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*