บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด"

บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด


12 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด

ได้แก่ 0105558004273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอร์ซ่า โมโต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*