บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด"

บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด


119/248 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/248 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558004290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เค.เอ.อินเตอร์เทรด 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*