บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด"

บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาหรือวิจัยเพื่อจำหน่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด


7/108 ซอยรามคำแหง 152 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/108 ซอยรามคำแหง 152 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0105558004303
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอม เนเจอร์ โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*