บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด"

บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด


470/17 ซอยพัฒนาการ 12 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

470/17 ซอยพัฒนาการ 12 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558004311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอทเวิลด์ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*