บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด"

บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมายทางบัญชีทางวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งการโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด


8 ซอยประชาอุทิศ 4 แยก 2-1-2 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยประชาอุทิศ 4 แยก 2-1-2 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด

ได้แก่ 0105558004320
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท การบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*