บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด"

บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจำหน่าย เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด


43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558004354
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*