บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด"

บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ผ้าม่านและงานสแตนเลส ทุกประเภท ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด


222 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด ตั้งอยู่ที่

222 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท มีมี แฟบริค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด

ได้แก่ 0105558004389
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีมี แฟบริค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*