บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด"

บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด


240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด

ได้แก่ 0105558004427
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน เรย์ แอสโซซิเอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*