บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและให้บริการจัดงานสัมนาทางด้านการบริหาร การตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด


942/99 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

942/99 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558004451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เอส เอส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*