บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทั่วไปทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด


388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2901-2904 ชั้น 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2901-2904 ชั้น 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558004460
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิล บี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*