บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด"

บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด


150/53 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/53 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ซาเก็ตดู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด

ได้แก่ 0105558004478
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาเก็ตดู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*