บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด"

บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด


77/63 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/63 ซอยรามอินทรา 8 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด

ได้แก่ 0105558004486
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นทีซี เทคนิคอล คอนโทรล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*