บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด


527-529 ถนนบำรงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

527-529 ถนนบำรงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558004532
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีทีแอล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*