บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด"

บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ ทุกประเภททุกชนิด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สติ๊กเกอร์ ไวนิลฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด


133/2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

133/2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*