บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด"

บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด


3 ซอยเพชรเกษม77 แยก 4-13 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยเพชรเกษม77 แยก 4-13 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด

ได้แก่ 0105558004559
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*