บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด"

บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด


181 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คลิก ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

181 หมู่บ้านดิเอ็นเทอร์คลิก ซอย01 กาญจนาภิเษก 39 แยก 12 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558004567
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แรมมิ่ง แอดวานซ์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*