บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการฉาย ให้ฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน จำหน่าย หรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


1054/14 อาคารกิจศิริ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1054/14 อาคารกิจศิริ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม คุยซีน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*