บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด"

บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจดทะเบียนธุรกิจบริการทางด้านภาษีรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด


269/42 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

269/42 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004621
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พันธกิจ ออดิทแอนด์แอคเค้าน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*