บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด"

บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านการตลาด การบริหารความสัมพันธ์และฐานข้อมูลลูกค้า จัดงานแสดงสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด


786/281 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

786/281 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558004664
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีไลนส์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*