บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า และจำหน่ายปลีกและส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


17/65 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/65 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558004737
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อานนท์ คอร์ปอเรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*