บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้างตรวจสอบบัญชีของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเป็นที่ปรึกษาทางการบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด


57 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558004753
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นพี ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*