บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด"

บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด


459 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

459 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด

ได้แก่ 0105558004761
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น เค แมคเน็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*