บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด"

บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตครบวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด


103/135 ซอยงามวงศ์วาน 36 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/135 ซอยงามวงศ์วาน 36 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด

ได้แก่ 0105558004770
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีคอมเมิร์ซคลิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*