บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด"

บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าทางเภสัชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด


9/15 เดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/15 เดอะพาลาซโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004788
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*