บริษัท อิง กาแฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิง กาแฟ จำกัด"

บริษัท อิง กาแฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิง กาแฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิง กาแฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิง กาแฟ จำกัด


1/936 หมู่บ้านพาร์ควิว วิภาวดี ถนนกำแพงเพชร 6(โรคัลโรด) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิง กาแฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/936 หมู่บ้านพาร์ควิว วิภาวดี ถนนกำแพงเพชร 6(โรคัลโรด) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท อิง กาแฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิง กาแฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558004818
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิง กาแฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิง กาแฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*