บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด"

บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาและเป็นที่ปรึกษา ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด


89/93 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/93 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด

ได้แก่ 0105558004826
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที แอนด์ เอ็น (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*