บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายหมึกพิมพ์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


222/29 หมู่บ้านสราญสิริ รามอินทรา 2 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/29 หมู่บ้านสราญสิริ รามอินทรา 2 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558004842
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคพีอินฟินิตี้ ปริ้น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*