บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด"

บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก สินค้า อุปโภค ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด


227/33 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

227/33 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด

ได้แก่ 0105558004851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิฟวิ่งทูมอโร่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*