บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด"

บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับส่งอาหารและครื่องดื่ม ผลิตอาหารกล่อง รับจ้างจัดเลี้ยง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด


73 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

73 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558004869
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฟว์สไปซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*